۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
بزرگداشت روز جهاني GIS در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
بزرگداشت روز جهاني GIS در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين مراسم با حضور معاون دفتر فناوري و ارتباطات وزارت نيرو، دبير شوراي ملي اطلاعات مكاني كشور، مدير عامل، معاونين و مديران اين شركت به مناسبت روز جهاني GIS در سالن آمفي تئاتر برگزار گرديد.

حسين آبادي معاون دفتر فناوري و ارتباطات وزارت نيرو در اين نشست بيان نمود: امروزه اهميت و جايگاه GIS بر هيچ كس پوشيده نيست و زماني كه داده هاي مكاني را در فرايندهاي سازمان نهادينه نمائيم نتايج استفاده از نرم افزار GIS را در حوزه هاي مختلف فني و مهندسي، بهره برداري و مشتركين مشاهده مي گردد كه سبب كاهش هزينه ها و بهبود سرعت عمل خواهد شد.

وي در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد: براي رسيدن به اين هدف نيازمند مديران شايسته اي هستيم كه به خوبي بر اهميت GIS واقف باشد و در پياده سازي اين سيستم همت ويژه اي داشته باشند.

پيرمرادي دبير شوراي ملي اطلاعات مكاني كشوردر اين نشست بيان نمود: روز GIS يك فرصت بين المللي براي كاربران سيستم هاي اطلاعات مكاني فراهم مي آورد كه حوزه فعاليت خود را به اطلاع عموم مردم برساند.

وي خاطر نشان كرد: در سال 1378 (1999 ميلادي)براي اولين بار روز GISمعرفي گرديد؛ هدف ابتدايي از نامگذاري روزGIS  ايجاد يك رويداد مردمي براي مشاركت تمامي علاقه‌مندان اين رشته در سرتاسر دنيا بوده است و همه ساله در هفته سوم آبان روز چهارشنبه اين مراسم  در اكثر كشورهاي جهان برگزار مي‌گردد.

پير مرادي تصريح نمود: فعاليت هاي اين روز شامل برگزاري نمايشگاه، كنفرانس، كلاس هاي آموزش عملي و تئوري،كارگاه‌هاي آموزش براي گروه‌هاي سني مختلف مي باشد.

وي همچنين تصريح نمود: زير ساخت داده هاي مكاني يا SDL يكي از مهم ترين پايه هاي ارائه خدمات مشخص و از پيش تعريف شده طراحي و توسعه مي باشد.

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در اين نشست بيان داشت: شركت توزيع برق جنوب استان كرمان براي حركت در اين مسير پر تلاطم و هماهنگي با تغييرات، نسبت به تدوين برنامه استراتژيك شركت كه در آن اصل بر تمركز منابع محدود سازمان بر مسائل معدودي مي باشد؛ نسبت به اولويت بندي مسائل خود و تعيين موضوعات استراتژيك اقدام نموده است. با تعيين چشم اندازخاموشي 28 دقيقه در سال براي هر مشترك ،تلفات انرژي كمتر از 8 درصد، عدم نياز به مراجعه حضوري مشتركين و متقاضيان برق درسال1404، استراتژيهاي خود را درسال هاي آتي بر »كاهش تلفات«، »كاهش خاموشي« ،»توسعه اتوماسيون شبكه  توزيع «، » افزايش كيفيت خدمات و رضايتمندي مشتركان«، توسعه انرژي هاي تجديدپذير« متمركز نموده  است.

 وي ادامه داد: در راستاي دستيابي به اهداف استراتزيك، اين شركت با تكيه بر دانش و مسئوليت پذيري همكاران خود و همچنين استفاده از زير ساخت هاي آماده شده از جمله سامانه GIS توانسته به توفيقات چشمگيري دست يابد .

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه يكي از اهداف اين شركت عدم نياز به مراجعه حضوري مشتركين و متقاضيان براي دريافت خدمات شركت مي باشد و اين مهم بدون الكترونيكي كردن فعاليتهاي شركت امكان پذير نمي باشد، لذا شركت نسبت به شناخت،عارضه يابي،تحليل ،بهبود، باز طراحي و مهندسي فرايندهاي خود در قالب پروژه "مديريت فرايندهاي كسب و كار خوديا BPMS" اقدام نموده و در اين مسير با تاكيد بر حذف فرايندهاي غير ضرور و بعضا موازي، ساده سازي انجام فرايندها نسبت به يكپارچه سازي و الكترونيكي نمودن فرايندها اقدام كه مطمئنا ضمن چابك سازي و شفافيت در انجام فعاليتهاي شركت باعث تحقق دولت الكترونيك در ارائه خدمات تعاملي به مشتركين شركت مي گردد .

وي در خصوص كاربردي سازي سامانه GIS بيان داشت: در اين راستا همكاران ضمن جداسازي موتور پردازش اطلاعات مكاني از نرم افزار بروز رساني ، نسبت به ارائه سرويس هاي نرم افزاري با استفاده از رونمايي جديد و استاندارد اقدام نموده اند.

 

مهدوي نيا تاكيد كرد: نرم افزاري كه براي سامانه GIS استفاده مي شود يك نرم افزار تحت وب مي باشد كه درستاد و 16 شهرستان تحت حوزه عملياتي شركت مستقر است و خوشبختانه برداشت اطلاعات كليه شبكه هاي توزيع اعم از شبكه فشار متوسط، ضعيف و پست ها تا سطح مشترك برداشت شده است.

وي افزود: اين اطلاعات با ساير نرم افزارهاي شركت ارتباط داده شده در بخش هاي مشتركين، بهره برداري، فني و... استفاده مي شود.

وي بيان كرد: تلفات شبكه، جايابي كليدها، جايابي اتوبوستر و ... همگي از طريق نرم افزارDig silent  انجام مي شود كه با اطلاعات شبكه در قسمت GIS در ارتباط است.

مهدوي نيا در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در قسمت مهندسي ايجاد محيط طراحي با بستر GISدر نرم افزار QGIS انجام شده كه قابليت تهيه اتوماتيك ريز تجهيزات را دارد.

وي تاكيد كرد: در گذشته برآورد بار به شيوه هاي سنتي انجام مي شد اما امروزه با توجه به لينكي كه بين قسمت هاي GIS و بهره برداري و مشتركين وجود دارد برآورد بار با دقت و بر اساس اطلاعات واقعي مصرف مشتركين محاسبه مي شود.

اين مقام مسئول با تاكيد بر اهميت GIS در قسمت مشتركين بيان كرد: نرم افزار مذكور اين امكان را براي ما فراهم مي آورد كه تمامي مامورين قرائت، وصول و مطالبات را كنترل و گزارش گيري در اين قسمت ها به خوبي انجام شود؛ علاوه بر آن با استفاده از اين نرم افزار ما به راحتي مكان مشتركين پر مصرف را شناسايي و در اين زمينه اقدامات لازم را انجام خواهيم داد.

وي به حذف قبوض كاغذي برق اشاره نمود و گفت: يكي از اقدامات ارزنده وزارت نيرو در سال جاري حذف قبوض كاغذي برق بود كه اين شركت با توجه به زير ساخت هايي كه در گذشته آماده كرده بود توانست از اول تيرماه سال جاري اقدام به حذف قبوض كاغذي برق كند.

مهدوي نيا همچنين تاكيد كرد: ولتاژ مناطق مختلف 16 شهرستان تحت پوشش شركت برداشت و ما كمك نرم افزارGISبه راحتي مي توانيم مناطقي كه افت ولتاژ را شناسايي و براي رفع آن اقدامات لازم را انجام دهيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان نمود: با كمك نرم افزار مشتركين و برداشت شماره تلفن هاي مشتركين، توانستيم خاموشي هاي احتمالي را شناسايي و به اطلاع مشتركين برسانيم و همچنين مشتركين مي توانند با مرجعه به پورتال شركت و با داشتن شماره اشتراك خود از خاموشي ها آگاه شوند كه با اين اقدام از تماس ها و تلفن هاي بهمني جلوگيري مي شود.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: با كمك اين نرم افزار پركاربرد اطلاعات داده هاي خارج از شركت تا 24 ساعت آينده را از سايت ها هواشناسي برداشت و با نقشه ها GIS شركت منطبق مي كنيم و از احتمال سيل و بارندگي شديد مناطق آگاه و در اين خصوص كارهاي لازم را انجام مي دهيم. 

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، گفت: با استفاده از سامانه GISنقاط آسيب پذير و بحراني شبكه از نظر گسل، سيل و زلزله با استفاده از جانمايي در شبكه توزيع شناسايي و مقاوم سازي در نقاط حادثه خيز انجام مي گيرد.

وي افزود: اين شركت در سال 92 و با قيمت هاي سال 92 مبلع سه ميليارد و هشت صد ميليون تومان خسارت سيل و زلزله داشته كه با كمك مقاوم سازي و اقدامات انجام شده در سال 97 علي رغم افزايش هزينه ها و افزايش شبكه اين مبلغ به 241 ميليون تومان رسيد.

مهدوي نيا تصريح كرد:با مقاوم سازي هاي انجام شده از سال 92 تا كنون توانستيم ميزان خسارت به شبكه هاي توزيع را به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش دهيم.

وي به بحث مديريت دارايي هاي فيزيكي اشاره نمود و تاكيد كرد: مديريت دارايي در دو بحث تجهيز محوري و مكان محوري مطرح مي گردد و با كمك سامانه GIS با سرعت مناسبي در حال پياده سازي در شركت مي باشد و اميدواريم بتوانيم جز اولين شركت هايي باشيم كه بتواند مديريت دارايي فيزيكي را پياده نمايد.

وي در خصوص ضرورت استفاده از سيستم اطلاعات مكاني در سازمانها  بيان داشت: مهمترين ابزار جهت مديريت كارآمد در هر زمينه اي وجود اطلاعات مي باشد و هر چقدر اطلاعات پيرامون موضوع تصميم گيري بيشتر باشد مي توان به نتايج موفقيت آميز تصميم نيز مطمئن تر بود.

مهدوي نيا بيان نمود: امروزه در اختيار داشتن داده‌هاي بهنگام و در دسترس بودن آنها به خصوص در سازمان هايي كه با حجم عظيم داده ها مواجه مي باشند و تجزيه و تحليل مستمر اطلاعات و داده  هاامري لازم و ضروري وجزو ضرورت هاي برنامه ريزي اقتصادي است.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: با توجه به قدرت تجزيه و تحليل و گزارشگير سيستم هاي GIS،كاربر مي تواند با تعيين شرايط محدودو تعيين  شده اي پاسخ هاي متناسب با درخواست خود را در قالب نمايش هاي مكاني ، جداول توصيفي ، نمودارها و چارت هاي آماري و … از سيستم دريافت نمايد و با توجه اين امكانات متنوع پرسش و پاسخ در محيط هاي GIS، از اين سيستم ها به عنوان سيستم هاي حامي تصميم گيري ياد مي شود .

اين مقام مسئول ادامه داد :سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي با فراهم ساختن امكان يكپارچه‌سازي داده‌هاي حاصل از منابع مختلف، امكان استخراج اطلاعات مورد نياز و كشف ارتباطات پيچيده و نا پيداي ما بين پديده‌هاي مختلف را فراهم مي‌نمايند و قادر است امر مديريت و برنامه ريزي را بهبود بخشد و با دقت و سرعت از تكرار و دوباره كاريها پرهيز و در  اتلاف وقت و منابع  صرفه جويي نمايد.

در پايان اين مراسم از مشاوران همكار موفق در بخش خصوصي كه با شركت توزيع برق جنوب استان كرمان در زمينه توسعه GISهمكاري داشتند، قدرداني شد.

شايان ذكر است به مناسبت بزرگ داشت روز GIS در پايان عكس يادگاري از حاضرين در مراسم گرفته شد.

تاریخ:
1398/08/28
تعداد بازدید:
327
منبع:
دفتر روابط عمومي
نام نویسنده:
مهرداد محسني
ایمیل نویسنده:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
سال 1399،  جهش تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان ميباشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه